7 %
Informatsioon uuringus osalejale
Uuringu nimi: Isiksuseomaduste ajaline püsivus
Peamised uurijad: René Mõttus, Uku Vainik ja Kenn Konstabel (kenn.konstabel@ut.ee)
Uuringu eesmärk: Luua uus mõõtevahend isiksuseomaduste uurimiseks, mis võimaldab lisaks Suure Viisiku omadustele ning nende fasettidele mõõta ka ligi 100 isiksuse nüanssi (kitsamad isiksuseomadused nagu vihastamine, võistluslikkus või tänulikkus). Uuringud on näidanud, et arvestatav osa isiksuseomaduste kirjeldavast ja ennustavast väärtusest võib peituda just nüanssides, aga siiani puuudus mõõtevahend nende süstemaatiliseks hindamiseks. Mõõtevahendi esimese suurema rakendusena on plaanitud selle pakkumine Eesti Geenivaramu doonoritele. Käesolev uuring aitab mõõtevahendit selleks ette valmistada.
Uuringu sisu: Sul palutakse vastata umbes 260 küsimusele kahel korral kahenädalase vahega
Vastamine võtab kummalgi korral umbes 25 minutit
Uuringu lõppedes saadame soovi korral Sulle tagasisidet Sinu isiksuseomaduste kohta, sealhulgas Sinu isiksuse stabiilsuse kohta kahe mõõtmiskorra vahel.
Uuringus osalemine on rangelt vabatahtlik. Sa võid uuringus osalemisest igal hetkel loobuda. Samuti võid taotleda, et Sinu poolt juba esitatud andmed kustutatakse andmebaasist (selleks võta palun ühendust peamise uurijaga)
Jätkates kinnitad, et:
1.      Oled nõus selles uuringus osalema
2.      Mõistad, et osalemine on vabatahtlik, võid igal hetkel osalemisest loobuda ning paluda enda andmete kustutamist